ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ರಾಕೆಟ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಹಮಾಸ್

ಟೆಲ್ ಅವೀವ್ : ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಹಮಾಸ್ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಐರನ್ ಡೋಮ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳನ್ನು ತಡೆದಿತು.

ಅಶ್ದೋಡ್, ಸ್ಡೆರೊಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ದಕ್ಷಿಣದ ನಗರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೈರನ್ಗಳನ್ನು ಆಗಿದ್ದವು.

ಹಮಾಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು (ಐಡಿಎಫ್) ಕಳೆದ ವಾರ ಮಧ್ಯ ಗಾಜಾದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೊರೆಯುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿವೆ.

 

Font Awesome Icons

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *