ಎಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಆರೋಗ್ಯಭಾಗ್ಯ ದೊಡ್ಡದು : ಬನ್ನೂರು ರಾಜು

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯಗಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವೇ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇರುತ್ತಾಳೆಂದು ಪತ್ರಕರ್ತರೂ ಆದ ಸಾಹಿತಿ ಬನ್ನೂರು ಕೆ.ರಾಜು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

Source

Font Awesome Icons

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *