ಚಂದ್ರಯಾನ-4 ಬಗ್ಗೆ ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮನಾಥ್ ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಎಸ್.ಸೋಮನಾಥ್ ಅವರು ಚಂದ್ರಯಾನ -4 ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಂಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೋಮನಾಥ್ ಅವರು, ಚಂದ್ರಯಾನ -4 ಮಿಷನ್ ಚಂದ್ರಯಾನ ಸರಣಿಯ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 2040 ರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಸ್ರೋ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಚಂದ್ರಯಾನ -4 ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರಯಾನ -4 ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇಸ್ರೋ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರಯಾನ -1 ಅನ್ನು 2008 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಚಂದ್ರಯಾನ -2 ಅನ್ನು 2019 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಜುಲೈ 14, 2023 ರಂದು ಚಂದ್ರಯಾನ -3 ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.

Font Awesome Icons

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *