ಪರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಸುಡುಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೂ ಬಾವಿಗಳ ನೀರು ಏರಿಕೆ !

ರಣರಣ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೂ ಪರ್ಕಳ ಪರಿಸರದ ಮನೆಗಳ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಉಕ್ಕಿ ಸಮೀಪದ ತೋಡಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ನಿಬ್ಬೆರೆಗುಗೊಳಿಸಿದೆ.

Source

Font Awesome Icons

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *