ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು? ತಿಳಿಯಲು ಈ ಪದಬಂಧ ಬಿಡಿಸಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಸೇನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗು ಯುವಕರನ್ನು ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಪದಬಂಧವೊಂದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದೆ.

ಇದು ನೌಕಾಪಡೆ ಬಳಸುವ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಾಯುಸೇನೆ ಹಾಗು ನೌಕಾಪಡೆಯ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಂತಹ ಸೇನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿ ಉತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸೇನಾ ಜ್ಞಾನದ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗು ಯುವಕರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಸೇನೆ ಸೇರಲು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಕೆಲಸವೂ ಅಗುತ್ತದೆ.

Font Awesome Icons

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *